CHƯƠNG TRÌNH: Khuyến mại tặng pin (áp dụng máy siết bu lông 1/2 “)

Thời gian: 10/10/2022-24/12/2022

Thể lệ chương trình:

TẶNG NGAY pin M12B6 KHI MUA thân máy siết bu lông M12 FIWF12

TẶNG NGAY pin M18B5 KHI MUA thân máy siết bu lông M18 FIW212 / M18 FMTIW2F12 / M18 FHIWF12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *